Predstavitev sekcije

 
Sekcija za informatiko v zdravstveni negi je prva organizirana slovenska skupina medicinskih sester in tehnikov, raziskovalcev, profesorjev, programerjev, organizatorjev dela, informatikov in drugih strokovnjakov, ki jih zanima področje informatike v zdravstveni negi. Je posebna interesna skupina Slovenskega društva za medicinsko informatiko SDMI, ustanovljena leta 2001.

Organiziramo strokovna srečanja z namenom boljšega medsebojnega spoznavanja, izmenjevanja izkušenj, oblikovanja novih idej in prijetnega druženja.

Častna predsednica SIZN: doc. dr. Vesna Prijatelj

Predsednica SIZN: doc. dr. Ema Dornik

 

 

Definicija Informatike v zdravstveni negi

Definicija, ki jo je sprejela IMIA-NI julija 2009 v Helsinkih na Finskem: „Nursing informatics science and practice integrates nursing, its information and knowledge and their management with information and communication technologies to promote the health of people, families and communities world wide", kar v prevodu pomeni: „Znanost in praksa informatike v zdravstveni negi povezuje zdravstveno nego, njene podatke in znanje ter management le-teh z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za promocijo zdravja posameznikov, družin in skupnosti širom po svetu".

 

Zadnje sprememba: 25. 10. 2017